<
  {SK.Polascin.Net [polascin.sk]}     {NephroSite [nephrosite.polascin.net]}     {Polascin.Net International WebSite}     {Slovak (SK)}     {Books (EN)}  


Ľubomír Polaščín

51
(51.769)

"Máme sklon zveličovať význam našej vlastnej skúsenosti."
Seth Stephens-DawidowitzDiéta pri chronickom ochorení obličiek


Knihy, ktoré sa oplatí prečítať.Transplantácie orgánov
(etické otázky na TV Lux, relácia vKontexte)

Mimotelová eliminačná liečba
(špecializačná práca v odbore nefrológia)

Čo sa to deje v 21. storočí?


O mne v skratke
Ľubomír Polaščín
E-Mail: lubomir@polascin.net     Web: sk.polascin.net
Telefonicky ma, prosím, nekontaktujte, ak nepatríte do môjho osobného alebo pracovného okruhu. Ďakujem.
Lekár so špecializáciou v odbore nefrológia (2009), atestácia v odbore vnútorné lekárstvo I. stupňa (1998). Abdominálna ultrasonografia u dospelých (2009). Dialýza, očisťovacie metódy krvi, mimotelová a vnútrotelová eliminačná liečba, ultrasonografia cievnych prístupov pre potreby dlhodobej chronickej hemodialyzačnej liečby, renálna nahradzujúca/substitučná liečba (hemodialýza, hemodiafiltrácia, hemofiltrácia, selektívna absorpcia a adsorpcia, membránová separácia plazmy - plazmaferéza, peritoneálna dialýza, transplantácia obličky), pedagogická činnosť v týchto vyššie vymenovaných oblastiach, ďalej aj vnútorné lekárstvo, diabetológia, kardiológia, cievna chrirurgia a s tým spojené oblasti medicíny.
Odborné jazykové preklady z angličtiny do slovenčiny a naopak so špecializáciou v medicíne, farmakológii, medicínskej lokalizácii a s tým spojenými odbormi.
Osobné počítače, počítačová veda, algoritmizácia, programovanie, kódovanie, HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL, web dizajn, Python, informačné technológie, Internet a komunikačná technika, kancelársky a databázový aplikačný softvér, relačné databázy, operačné systémy, UNIX, Linux, slobodný otvorený softvér (FOSS). Nadšenec umelej inteligencie.
Veľmi rád už od detstva čítam knihy rozličných žánrov, science-fiction, fantasy, historické, náučné, biografické, ale aj knihy z oblasti osobného rozvoja, a niekedy aj z oblastí alternatívnych pohľadov na našu realitu, vnímanie a vedomie. Mám rád cudzie jazyky, cestovanie a jazyk ako fenomén. Rád venujem čas štúdiu filozofických diel, občas čítam i píšem poéziu.

Odkazy na oblasti mojich záujmov ~ Propagačná oblasť webovej lokality a webového sídla SK.Polascin.Net

National Kidney Foundation  KDIGO  WKD  ERA  SNeS  NTO  STS  CNS  SDAT  ISN  ISPD  EuroPD  ASN  CANS  Medscape  Medupdate EU  UKIDNEY  National Kidney Federation 
NeproSite
MZSR  MZSR  EU  eVÚC  SLOVENSKO.sk NordVPN  |  Surfshark


Blinkist


Informácie o predkoch v DNA
23andme     23andme


Indiegogo Indiegogo
www.martinus.sk