Webové sídlo

SK.Polascin.Net  {Polascin.Net}     {SK.polascin.net}     {Polascin.Sk}     {Books}     {polascin.org}     {nephro.site}     {nephro.online}  


Ľubomír Polaščín


52
(52.551)

MUDr. Ľubomír POLAŠČÍN
Nefrológ
A64482063

Nephrosite
https://nephro.site/

Knihy na Amazon-e

B. Braun


Hlavné oblasti môjho aktuálneho pôsobenia v medicíne

KLINICKÁ NEFROLÓGIA

Nefrológia je lekárska špecializácia zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení obličiek a močového systému. Nefrológovia sú internisti, ktorí sa špecializujú na obličky a sú odborníci na ich fungovanie, ochorenia a liečbu.

Obličky sú dva orgány umiestnené v dolnej časti chrbta, ktoré majú za úlohu filtrovať krv a odstraňovať z tela odpadové látky a prebytočnú vodu vo forme moču. Obličky tiež pomáhajú udržiavať rovnováhu elektrolytov, regulovať krvný tlak a produkovať hormóny, ktoré ovplyvňujú červené krvinky a kosti.

Nefrológia sa zaoberá širokou škálou ochorení a stavov, medzi ktoré patrí:

 1. Chronické zlyhanie obličiek, resp. chronická obličková choroba: Stav, pri ktorom obličky postupne strácajú svoju funkciu, čo môže viesť k hromadeniu toxínov v tele a potrebe dialýzy alebo transplantácie obličky.
 2. Akútne zlyhanie obličiek, resp. akútne obličkové poškodenie: Náhle a dočasné zhoršenie funkcie obličiek, čo môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú infekcie, dehydratácia alebo užívanie určitých liekov.
 3. Obličkové kamene: Tvrdé, kryštalické formy viacerých látok, ktoré sa môžu tvoriť v obličkách a spôsobiť bolesti a obličkové koliky.
 4. Obličkové infekcie a tubulointerstickálne nefritídy: Infekcie, ktoré postihujú obličky, močové cesty alebo močový mechúr a môžu spôsobiť bolesť, horúčku a problémy s močením. Na poškodení tubulointerstícia obličiek sa podieľajú aj viaceré ďalšie faktory.
 5. Hypertenzia: Nefrológovia sa zaoberajú diagnostikovaním a liečbou vysokého krvného tlaku, ktorý môže byť spojený s obličkovými ochoreniami alebo môže byť príčinou zlyhania obličiek.
 6. Glomerulonefritída: Zápal glomerulov, malých cievnych štruktúr v obličkách, ktoré sú zodpovedné za filtrovanie krvnej plazmy.
 7. Polycystické obličkové ochorenie: Genetické ochorenie, pri ktorom sa v obličkách tvoria mnohé cysty, čo môže viesť k zhoršeniu obličkovej funkcie.
 8. Elektrolytové poruchy: Nefrológovia sa zaoberajú diagnostikovaním a liečbou porúch elektrolytov, ako sú nerovnováha draslíka, sodíka, horčíka, vápnika a fosfátov v tele. Tieto nerovnováhy môžu byť spojené s obličkovými ochoreniami alebo inými systémovými ochoreniami.
 9. Diabetická nefropatia: Poškodenie obličiek spôsobené dlhodobým diabetes mellitus. Nefrológovia sa zaoberajú prevenciou, diagnostikovaním a liečbou diabetických obličkových ochorení.
 10. Lupusová nefritída: Zápal obličiek spôsobený autoimunitným ochorením, systémovým lupusom erythematosus (SLE). Nefrológovia spolupracujú s reumatológmi a ďalšími medicínskymi špecialistami pri diagnostikovaní a liečení lupusovej nefritídy, ale aj ďalších autoimunitných, systémových a sekundárnych ochorení postihujúcich obličky.

Nefrológovia vykonávajú rôzne diagnostické a liečebné postupy, ako sú:

 1. Laboratórne testy: Nefrológovia môžu vykonávať krvné a močové testy na hodnotenie funkcie obličiek a diagnostikovanie obličkových ochorení.
 2. Ultrazvuk obličiek: Ako sme už predtým spomínali, ultrazvuk sa používa na zobrazenie štruktúry obličiek a detekciu abnormalít, ako sú kamene, cysty alebo nádory.
 3. Biopsia obličiek: Tento postup zahŕňa odber malého vzorku obličkového tkaniva pomocou tenkej ihly, ktorý sa potom analyzuje pod mikroskopom na diagnostikovanie zápalových ochorení, rakoviny alebo iných problémov.
 4. Dialýza: Nefrológovia sú odborníci na dialýzu, ktorá sa používa na čistenie krvi u pacientov s pokročilým alebo konečným zlyhaním obličiek.
 5. Transplantácia obličiek: Nefrológovia sa podieľajú na hodnotení pacientov pre transplantáciu obličiek, koordinujú a sledujú pacientov po transplantácii a starajú sa o dlhodobú starostlivosť o transplantačný orgán.
 6. Liečba obličkových ochorení: Nefrológovia predpisujú lieky, zmeny životného štýlu a iné liečebné postupy na liečbu a kontrolu obličkových ochorení a súvisiacich stavov.

Nefrológia je dôležitá lekárska špecializácia, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou obličkových ochorení a súvisiacich stavov. Vzhľadom na rastúci výskyt ochorení, ako sú diabetes mellitus a hypertenzia, ktoré môžu mať vplyv na obličky, dopyt po špecialistoch v oblasti nefrológie sa zvyšuje. Pacienti s obličkovými ochoreniami vyžadujú dôkladnú starostlivosť a odborné vedenie od nefrológov, aby udržiavali zdravie obličiek a znižovali riziko komplikácií a zlyhania obličiek.

Nefrológovia spolupracujú s inými lekárskymi špecialistami, ako sú kardiológovia, endokrinológovia, urológovia a reumatológovia, aby poskytli komplexnú starostlivosť o pacientov s obličkovými ochoreniami. Tiež sa podieľajú na výskume a vzdelávaní, aby pomohli vylepšiť pochopenie obličkových ochorení a rozvíjať nové liečebné prístupy a technológie.

Význam nefrológie ako medicínskej špecializácie je neustále rastúci, pretože ochrana a udržiavanie zdravia obličiek sú kľúčové pre celkové zdravie a pohodu jednotlivca.

Nefrológovia majú zásadnú úlohu v zdravotníctve, keďže sa zaoberajú diagnózou, liečbou a prevenciou obličkových ochorení, ktoré môžu mať významný vplyv na kvalitu života pacientov. S rastúcim dôrazom na prevenciu a riadenie chronických ochorení, ako sú diabetes a hypertenzia, je čoraz dôležitejšie, aby nefrológovia pracovali s pacientmi a inými zdravotníckymi odborníkmi na identifikáciu a riešenie obličkových problémov včas.

Nefrológovia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality života svojich pacientov tým, že im poskytujú prispôsobenú starostlivosť a odborné rady, či už ide o liečbu akútnych ochorení alebo o dlhodobú starostlivosť o chronické stavy. Ich úsilie v oblasti výskumu a vzdelávania pomáha zlepšovať pochopenie obličkových ochorení a rozvíjať nové a účinnejšie liečebné prístupy pre budúce generácie.


ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE OBLIČIEK

Ultrazvukové, teda ultrasonografické (USG) vyšetrenie obličiek je neinvazívna, bezbolestná a bezpečná metóda zobrazovania, ktorá sa používa na vyšetrenie a hodnotenie štruktúry a funkcie obličiek. Ultrazvuk využíva zvukové vlny na vytvorenie obrazu vnútornej štruktúry obličiek, čo umožňuje lekárovi identifikovať možné problémy alebo abnormality.

Ultrazvuk obličiek môže byť užitočný pri diagnostike a sledovaní rôznych obličkových ochorení, ako sú:

 1. Obličkové kamene: Ultrazvuk môže detekovať prítomnosť kameňov v obličkách, ktoré môžu spôsobiť bolesti a obličkové koliky.
 2. Cysty: Ultrazvuk môže zistiť cysty, ktoré sú naplnené tekutinou, a lekár môže určiť, či sú jednoduché alebo zložité, čo môže ovplyvniť spôsob liečby.
 3. Nádory alebo rakovina obličiek: Ultrazvuk môže identifikovať nádory alebo zmeny v štruktúre obličiek, ktoré môžu naznačovať rakovinu.
 4. Zväčšené alebo zmenené obličky: Ultrazvuk dokáže určiť veľkosť obličiek a identifikovať zmeny, ktoré môžu naznačovať zápal, infekciu, zlyhanie obličiek alebo iné problémy.
 5. Zablokovanie alebo zúženie močových ciest: Ultrazvuk môže zistiť, či sú močovody alebo iné časti močového systému zablokované alebo zúžené, čo môže spôsobiť problémy s močením a zvýšiť riziko infekcií alebo zlyhania obličiek.

Ako prebieha ultrazvukové vyšetrenie obličiek?

 1. Príprava: Pred vyšetrením môže lekár požiadať pacienta o prípravu, napríklad o vyprázdnenie močového mechúra alebo pitie veľkého množstva vody. Toto závisí od konkrétneho vyšetrenia a pokynov lekára.
 2. Poloha pacienta: Pacient sa uloží na vyšetrovacie lôžko (najlepšie polohovateľné), obvykle na boku alebo na chrbte, v závislosti od presnej polohy obličiek a potreby prístupu k nim. Vhodné je doplniť vyšetrenie v polohe na bruchu a pre posúdenie prípadnej migrácie obličky aj vyšetrenie v stoji.
 3. Aplikácia gélu: Na pokožku pacienta v oblasti obličiek sa aplikuje špeciálny gél, ktorý zlepšuje prenos zvukových vĺn medzi ultrazvukovou sondou a telom pacienta. Gél tiež znižuje trenie a zabezpečuje lepší kontakt medzi sondou a pokožkou.
 4. Vyšetrenie: Lekár alebo ultrazvukový technik drží ultrazvukovú sondu, ktorá vysiela zvukové vlny do tela pacienta a prijíma ich späť. Sonda sa pohybuje po pokožke pacienta v oblasti obličiek, aby získala obrazy zo rôznych uhlov. Obrazy získané z ultrazvuku sa zobrazujú na monitore v reálnom čase, čo umožňuje lekárovi alebo technikovi hodnotiť štruktúru a funkciu obličiek.
 5. Interpretácia výsledkov: Po vyšetrení lekár alebo ultrazvukový technik zhodnotí získané obrazy a určí, či sú obličky normálne alebo či existujú nejaké abnormality, ako sú kamene, cysty, nádory alebo iné problémy. Výsledky ultrazvuku sa potom zaznamenajú a zdieľajú s ošetrujúcim lekárom, ktorý môže odporučiť ďalšie testy alebo liečbu v závislosti od zistených problémov.
 6. Ukončenie vyšetrenia: Po dokončení vyšetrenia sa odstráni gél z pokožky a pacient sa môže obliecť. Ultrazvukové vyšetrenie obličiek trvá zvyčajne približne 30 minút, ale môže sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie a potreby detailnejšieho zobrazenia.

Ultrazvukové vyšetrenie obličiek je bezpečná a efektívna metóda na diagnostiku a sledovanie rôznych obličkových problémov. Výhodou ultrazvuku je, že nevyužíva ionizujúce žiarenie, ako je to pri röntgenových vyšetreniach alebo počítačovej tomografii (CT), čo znižuje riziko pre pacienta. Ultrazvuk je tiež rýchle a pohodlné vyšetrenie, ktoré poskytuje okamžité výsledky a umožňuje lekárom rýchlo identifikovať a riešiť možné problémy s obličkami.


DIALÝZA

Dialýza je liečebný proces, ktorý sa používa na čistenie krvi u pacientov so zlyhávaním obličiek. Keď obličky nefungujú správne, hromadia sa v tele odpadové látky, nadbytočné elektrolyty a prebytočná tekutina, čo môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Dialýza napomáha odstráneniu týchto nežiaducich látok z tela, aby sa zabránilo komplikáciám a udržala sa kvalita života pacienta. Existujú dva hlavné typy dialýzy: hemodialýza a peritoneálna dialýza.

 1. Hemodialýza: Hemodialýza (HD) je najbežnejším typom dialýzy. Počas hemodialýzy sa krv pacienta prečerpáva z tela do dialyzačného prístroja, ktorý sa niekedy nazýva dialyzátor alebo "umelá oblička". Dialyzátor v užšom zmysle obsahuje tenkú, polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje presun odpadových látok, nadbytočných elektrolytov a prebytočnej tekutiny z krvi do dialyzačného roztoku. Čistá krv sa následne vráti späť do tela pacienta. Hemodialýza sa zvyčajne vykonáva trikrát týždenne v dialyzačnom centre (stredisku, stacionári), pričom každé ošetrenie trvá asi štyri hodiny a viac. V dnešných podmienkach sa vykonáva najčastejšie jej modifikácia - hemodiafiltrácia (HDF) vo forme takzvanej online hemodiafiltrácie, kvôli jej lepším výsledkom z hľadiska znižovania chorobnosti (morbidity) a úmrtnosti (mortality) v prevažnej väčšine dialyzovaných pacientov, čo je podložené dôkazmi pochádzajúcimi s vedeckého skúmania. Existujú však aj varianty, ako je domáca hemodialýza (HHD), ktorá umožňuje pacientom vykonávať dialýzu v pohodlí domova.
 2. Peritoneálna dialýza: Peritoneálna dialýza (PD) je alternatívou k hemodialýze, pri ktorej sa na čistenie krvi využíva peritoneálna membrána - peritoneum (brušná membrána, pobrušnica) pacienta. Tento typ dialýzy sa vykonáva napúšťaním dialyzačného roztoku do brušnej dutiny pacienta prostredníctvom katétra (peritoneálneho katétra). Peritoneálna membrána funguje ako prirodzený filter, ktorý umožňuje presun odpadových látok, nadbytočných elektrolytov a prebytočnej tekutiny z krvi do dialyzačného roztoku. Po určitom čase sa dialyzačný roztok, ktorý obsahuje nežiaduce látky, vypustí z tela a nahradí novým roztokom. Existujú dve hlavné formy peritoneálnej dialýzy: kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD) a automatizovaná peritoneálna dialýza (APD). CAPD sa vykonáva manuálne počas celého dňa, zatiaľ čo APD vyžaduje použitie špeciálneho prístroja, ktorý sa nazýva cykler (prístroj na automatickú výmenu peritoneálneho dialyzačného roztoku, "cyklovač"), na automatizáciu procesu zvyčajne počas noci.
  1. Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD): CAPD je manuálna forma peritoneálnej dialýzy, ktorá nevyžaduje žiadne prístroje. Pacient si napúšťa dialyzačný roztok do brušnej dutiny cez katéter a nechá ho tam niekoľko hodín (zvyčajne 4 až 6 hodín). Tento čas sa nazýva "dwell time" teda čas pôsobenia a počas neho prebieha výmena odpadových látok medzi krvou a dialyzačným roztokom. Po uplynutí tohto času sa použitý dialyzačný roztok vypustí z brušnej dutiny a nahradí sa novým. Tento proces sa zvyčajne opakuje 4-5 krát denne.
  2. Automatizovaná peritoneálna dialýza (APD): APD sa vykonáva pomocou cykleru, ktorý automatizuje proces zavádzania a vypúšťania dialyzačného roztoku do a z brušnej dutiny. Pacient sa pripojí na cykler pred spaním a prístroj automaticky riadi proces dialýzy počas noci. APD môže trvať 8-10 hodín, čo umožňuje pacientovi spať a vykonávať dialýzu súčasne.

Voľba medzi hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou závisí od viacerých faktorov, ako sú zdravotný stav pacienta, životný štýl, dostupnosť zariadení a odborníkov a osobné preferencie. Lekár alebo nefrológ spolupracuje s pacientmi, aby určil najvhodnejšiu metódu dialýzy pre ich konkrétnu situáciu.


PURIFIKÁCIA KRVI

Purifikácia (očisťovanie, čistenie) krvi, teda odstraňovanie nežiaducich látok a častíc z krvi, je dôležitý proces v medicíne. Na čistenie krvi sa používajú rôzne metódy v závislosti od špecifických potrieb pacienta a typu nečistôt, ktoré sa majú odstrániť. Medzi niektoré z bežných metód purifikácie krvi patrí:

Dialýza: Dialýza je proces, ktorý sa používa na čistenie krvi u pacientov so zlyhávaním obličiek. Existujú dva hlavné typy dialýzy - hemodialýza a peritoneálna dialýza. Hemodialýza používa umelú membránu (dialyzátor) a dialyzačný roztok na odstránenie odpadových látok, nadbytočných elektrolytov a prebytočnej tekutiny z krvi. Peritoneálna dialýza využíva peritoneálnu membránu (brušnú membránu, pobrušnicu, peritoneum) a dialyzačný roztok zavádzaný do brušnej dutiny na čistenie krvi.

Plazmaferéza: Plazmaferéza je metóda purifikácie krvi, pri ktorej sa oddelí plazma od ostatných zložiek krvi. Tento proces sa často používa na liečbu autoimunitných ochorení, ako je napríklad Guillain-Barrého syndróm alebo myasthenia gravis. Po oddelení plazmy sa krvné zložky vrátia do tela pacienta a plazma sa buď nahrádza čistou plazmou alebo plazmatickými náhradami.

Hemoperfúzia: Hemoperfúzia je proces, pri ktorom sa krv pacienta prevedie cez adsorbent (často aktívne uhlie alebo syntetická polymérna náplň), ktorý viaže toxické látky a nežiaduce látky na svoj povrch. Táto metóda sa používa najmä pri otrave liekmi alebo pri liečbe niektorých metabolických ochorení.

Imunoadsorpcia: Imunoadsorpcia je metóda, pri ktorej sa špecifické protilátky alebo iné imunitné zložky odstránia z krvi pacienta. Tento proces sa používa na liečbu niektorých autoimunitných ochorení, ako je napríklad lupus, a na odstránenie prebytočných protilátok pred transplantáciou orgánov.

Fotoferéza: Fotoferéza, známa aj ako extrakorporálna fotoferéza, je metóda, pri ktorej sa krv pacienta ožaruje ultrafialovým svetlom v prítomnosti fotosenzitívnej látky, ako je napríklad 8-metoxypsoralén. Tento proces ničí aktivované T-lymfocyty, ktoré môžu spôsobiť zápal a autoimunitné reakcie. Fotoferéza sa používa na liečbu niektorých autoimunitných ochorení a kožných porúch, ako je napríklad chronická choroba reakcie štepu voči hostiteľovi, teda graft-versus-host disease (GvHD) a mykózny fungoides.

Leukoferéza: Leukoferéza je proces, pri ktorom sa z krvi pacienta odstránia nadbytočné biele krvinky (leukocyty), najmä v prípadoch, keď je ich koncentrácia príliš vysoká, ako napríklad pri leukémii. Počas leukoferézy sa krv prefiltruje cez zariadenie, ktoré separuje a zadržiava biele krvinky, zatiaľ čo ostatné zložky krvi sa vracajú do tela pacienta.

Trombocytoferéza: Trombocytoferéza je proces, pri ktorom sa z krvi pacienta odstránia nadbytočné trombocyty (krvné doštičky). Táto metóda sa používa na liečbu ochorení, ako je esenciálna trombocytémia, pri ktorých je koncentrácia trombocytov v krvi abnormálne vysoká. Trombocytoferéza znižuje riziko zrážania krvi a zlepšuje cirkuláciu.

Erytrocytoferéza: Erytrocytoferéza je metóda odstraňovania nadbytočných červených krviniek (erytrocytov) z krvi pacienta. Tento proces sa používa najmä u pacientov s polyglobúliou (abnormálne vysoký počet červených krviniek) alebo pri ochoreniach, ako je napríklad kosáčikovitá anémia, kde je potrebné odstrániť poškodené červené krvinky.

Tieto metódy purifikácie krvi sa používajú na liečbu rôznych ochorení a stavov v závislosti od špecifických potrieb pacienta. Nefrológovia, hematológovia a odborníci na purifikáciu krvi vyberajú najvhodnejšiu metódu purifikácie krvi na základe diagnózy, zdravotného stavu pacienta a celkových cieľov liečby.


TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY

Transplantácia obličky (KTx, RTx, NTx) je chirurgický zákrok, ktorým sa zdravá oblička od živého alebo mŕtveho darcu prenáša na pacienta trpiaceho zlyhávaním obličiek. Transplantácia obličky je často preferovanou možnosťou liečby pre pacientov so závažným zlyhávaním obličiek, pretože ponúka lepšiu kvalitu života a dlhšie prežívanie ako dialýza.

Proces transplantácie obličky zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Vyhodnotenie a zaradenie do zoznamu čakateľov: Pacienti, ktorí sú kandidátmi na transplantáciu obličky, musia absolvovať podrobné zdravotné vyšetrenie, aby sa zistilo, či sú vhodní na chirurgický zákrok. Ak je pacient schválený, je zaradený do národnej databázy čakateľov na transplantáciu obličky.
 2. Hľadanie vhodného darcu: Transplantácia obličky môže byť vykonaná s obličkou od živého darcu (často príbuzný alebo priateľ) alebo od mŕtveho darcu (osoba, ktorá zomrela a súhlasila s darovaním orgánov). Pre úspešnú transplantáciu je dôležité nájsť darcu, ktorý má kompatibilný typ krvi a kompatibilné tkanivové markery s pacientom, teda príjemcom.
 3. Chirurgický zákrok: Počas transplantácie obličky sa zdravá oblička darcu (donora) umiestni do tela príjemcu (akceptora), zvyčajne do dolnej časti brucha. Pôvodné nefunkčné obličky sa zvyčajne neodstraňujú, ak nie je na to konkrétny dôvod. Oblička darcu sa pripojí na cievy prijímateľa, aby sa zabezpečil prietok krvi, a na močovod, aby sa umožnil odtok moču.
 4. Imunosupresívna liečba: Po transplantácii musia pacienti užívať imunosupresívne lieky, aby sa zabránilo odmietnutiu transplantovaného orgánu ich imunitným systémom. Tieto lieky potláčajú imunitnú reakciu, čo znižuje riziko odmietnutia, ale zároveň zvyšuje náchylnosť na infekcie a iné zdravotné problémy.
 5. Monitorovanie a následná starostlivosť: Po transplantácii obličky je dôležité pravidelné sledovanie a starostlivosť zo strany lekárov a zdravotníckeho tímu. Pacienti musia pravidelne absolvovať krvné testy, kontrolné vyšetrenia a konzultácie s nefrológom, aby sa zabezpečilo správne fungovanie transplantovanej obličky a monitorovali sa prípadné komplikácie. Následná starostlivosť zahŕňa tiež prispôsobenie životného štýlu, ako napríklad zmena stravy, dodržiavanie režimu imunosupresívnych liekov a účasť na programe rehabilitácie.

Výhody transplantácie obličky. Transplantácia obličky prináša viacero výhod v porovnaní s dialýzou. Medzi tieto výhody patria:

 1. Lepšia kvalita života: Pacienti po transplantácii obličky často uvádzajú, že majú lepšiu kvalitu života ako počas dialýzy. Sú schopní udržať si aktívnejší životný štýl a zlepšiť svoje pracovné a sociálne fungovanie.
 2. Dlhšie prežívanie: Štatistiky ukazujú, že pacienti po transplantácii obličky majú dlhšiu dobu dožitia ako tí, ktorí zostávajú na dialýze.
 3. Menšie obmedzenia stravy: Po transplantácii obličky majú pacienti menej obmedzení v strave ako počas dialýzy. Môžu konzumovať širšiu škálu potravín a nemusia sa tak prísne obmedzovať v množstve tekutín a druhoch potravín.
 4. Nižšie náklady: Hoci sú náklady spojené s transplantáciou obličky v krátkodobom horizonte vyššie ako pri dialýze, dlhodobé náklady sú často nižšie, pretože pacienti nevyžadujú pravidelnú dialýzu a môžu sa vrátiť do práce a aktívneho života.

Riziká a komplikácie transplantácie obličky. Aj keď transplantácia obličky ponúka mnoho výhod, je dôležité si uvedomiť aj riziká a možné komplikácie. Medzi tieto patria:

 1. Riziko odmietnutia: Imunitný systém prijímateľa môže zaútočiť na transplantovanú obličku a spôsobiť jej odmietnutie. Imunosupresívne lieky znižujú toto riziko, ale odmietnutie je stále možnou komplikáciou.
 2. Infekcie: Imunosupresívne lieky, ktoré pacienti užívajú po transplantácii obličky, potláčajú imunitný systém, čo zvyšuje riziko infekcií. Pacienti musia byť opatrní a dodržiavať preventívne opatrenia, ako je pravidelné umývanie rúk, zabezpečenie hygieny potravín a vyhýbanie sa kontaktu s chorými ľuďmi.
 3. Komplikácie spojené s chirurgickým zákrokom: Ako pri každom chirurgickom zákroku existuje riziko komplikácií, ako sú krvácanie, infekcie alebo poškodenie okolitých orgánov a tkanív.
 4. Zlyhanie transplantovanej obličky: V niektorých prípadoch môže transplantovaná oblička zlyhať krátko po transplantácii alebo v priebehu niekoľkých rokov. Toto môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú odmietnutie orgánu (rejekcia), infekcie, závažné zdravotné problémy alebo opätovné zlyhanie obličiek z dôvodu pôvodnej choroby. V takom prípade môže byť potrebná opätovná transplantácia alebo návrat k dialýze.
 5. Vedľajšie účinky imunosupresívnych liekov: Imunosupresívne lieky, ktoré musia pacienti užívať po transplantácii obličky, môžu mať vedľajšie účinky, ako sú zvýšené riziko rakoviny, cukrovky, vysokého krvného tlaku, zvýšené hladiny cholesterolu, gastrointestinálnych problémov a osteoporózy.

Napriek týmto rizikám a komplikáciám je transplantácia obličky pre mnohých pacientov s chronickým zlyhávaním obličiek najlepšou možnosťou liečby. Konečné rozhodnutie o tom, či je transplantácia obličky vhodná pre konkrétneho pacienta, závisí od jeho celkového zdravotného stavu, preferencií a konzultácie s odborníkmi, ako sú nefrológovia a transplantologický tím.


Diéta pri chronickom ochorení obličiek

Transplantácie orgánov
(etické otázky na TV Lux, relácia vKontexte)
Mimotelová eliminačná liečba
(špecializačná práca v odbore nefrológia)
O mne v skratke
Ľubomír Polaščín
E-Mail: lubomir@polascin.net     Web: sk.polascin.net    |   polascin.sk
Oceňujem, že ma telefonicky nekontaktujete, prosím, ak nepatríte do môjho osobného alebo pracovného okruhu. Úctivo ďakujem.
Lekár so špecializáciou v odbore nefrológia (2009), atestácia v odbore vnútorné lekárstvo I. stupňa (1998). Abdominálna ultrasonografia u dospelých (2009). Dialýza, očisťovacie metódy krvi, mimotelová a vnútrotelová eliminačná liečba, ultrasonografia cievnych prístupov pre potreby dlhodobej chronickej hemodialyzačnej liečby, renálna nahradzujúca/substitučná liečba (hemodialýza, hemodiafiltrácia, hemofiltrácia, selektívna absorpcia a adsorpcia, membránová separácia plazmy - plazmaferéza, peritoneálna dialýza, transplantácia obličky), pedagogická činnosť v týchto vyššie vymenovaných oblastiach, ďalej aj vnútorné lekárstvo, diabetológia, kardiológia, cievna chrirurgia a s tým spojené oblasti medicíny.
Odborné jazykové preklady z angličtiny do slovenčiny a naopak so špecializáciou v medicíne, farmakológii, medicínskej lokalizácii a s tým spojenými odbormi.
Osobné počítače, počítačová veda, algoritmizácia, programovanie, kódovanie, HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL, web dizajn, Python, informačné technológie, Internet a komunikačná technika, kancelársky a databázový aplikačný softvér, relačné databázy, operačné systémy, UNIX, Linux, slobodný otvorený softvér (FOSS). Nadšenec umelej inteligencie.
Veľmi rád už od detstva čítam knihy rozličných žánrov, science-fiction, fantasy, historické, náučné, biografické, ale aj knihy z oblasti osobného rozvoja, a niekedy aj z oblastí alternatívnych pohľadov na našu realitu, vnímanie a vedomie. Mám rád cudzie jazyky, cestovanie a jazyk ako fenomén. Rád venujem čas štúdiu filozofických diel, občas čítam i píšem poéziu.
Autorská stránka Ľubomír Polaščína na Amazon-ne v angličtine.

Informácie o predkoch Ľubomíra Polaščína v DNA
23andme     23andme


UN Bratislava  SNeS  NTO  STS  SDAT  ČNS  ČTS  PTN  OEGfN  DGfN  SIN  B. Braun  Baxter  Biohem  Fresenius Medical Care  NephroCare  PentaHospitals International  PentaHospitals Nemocnica Bory  Medscape  Healio  UKIDNEY  National Kidney Foundation  KDIGO  ERA  ASN  ISN  ISPD  EuroPD  CANS  Medupdate EU  WKD  EDTNA/ERCA  ANNA  National Kidney Federation  World Health Organisation 


NeproSite 

SZU  LF UPJŠ Košice 
SLOVENSKO.sk  NCZI  MZSR  ÚDZS  ÚVZSR  eVÚC 
UN  EU  EP NordVPN  Surfshark  Blinkist  G2 
Indiegogo  Indiegogo
The Boring Lamp
The Boring Lamp


www.martinus.sk


Websupport
Bluefish